North Sulawesi 2015 - Gordon Smith

Seahorse

seahorse